REGULAMIN REZERWACJI

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

1. Do podanej ceny za nocleg nie jest wliczona opłata miejscowa (taksa klimatyczna) w wysokości 2zł od osoby za każdy dzień pobytu. Innych dodatkowych opłat nie ma.

2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po otrzymaniu zadatku w terminie do 24h od godziny rezerwacji. Nie wpłacenie zadatku w określonym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.

3. Zmiany terminu rezerwacji muszą zostać zgłoszone min. miesiąc przed jego rozpoczęciem i będzie rozpatrzony pozytywnie w miarę wolnych terminów.

4. Kwota zadatku jest ustalana indywidualnie.

5. Doba liczona jest od godziny 15 (przyjazd) do godziny 10 (wymeldowanie).

WCZESNIEJSZE MELDOWANIE w sezonie to dodatkowe koszty (100zł; prosimy zglaszac minimum dzien przed przyjazdem)

POZA OKRESEM WAKACJI GODZINA PRZYJAZDU ORAZ WYJAZDU DO UZGODNIENIA.

6. W przypadku rezygnacji z rezerwacji bądź zmiany terminu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

7. Należność za cały zarezerwowany pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu przy przekazaniu kluczy.

8. W przypadku wcześniejszego wyjazdu lub skrocenia pobytu nie zwraca się jej różnicy

9. Dokonanie pełnej rezerwacji (wpłata zadatku) jest jednoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją w.w. regulaminu.

10. Ręcznik na życzenie, doplata 5zl/szt/pobyt

REGULAMIN POBYTU

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich gości i osoby przebywające na terenie Pensjonatu.

Apartamenty w pensjonacie wynajmowane są na doby hotelowe.Doba hotelowa w pensjonacie trwa od godz. 15.00 pierwszego dnia pobytu do godz. 10.00 następnego dnia.

Gość nie ma prawa przekazać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet w przypadku, gdy nie upłynął okres pobytu, za który uiścił opłatę.

Goście zobowiązani są do utrzymywania porządku w części wspólnej pensjonatu – zwłaszcza do sprzątania po sobie.

Na terenie całego pensjonatu obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Na terenie pensjonatu nie mogą przebywać zwierzęta, ze względu na bezpieczeństwo przebywających gości, szczególnie dzieci oraz w trosce o osoby mające alergię na sierść zwierząt.

Osoby poniżej 18-go roku życia powinny znajdować się na terenie pensjonatu pod stałym nadzorem opiekunów, którzy ponoszą odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działań osób nieletnich. Opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo za osób nieletnich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W pensjonacie obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 7.00. W czasie trwania ciszy nocnej wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek takiego zachowywania się, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju innych gości.

W pokojach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów zasilanych energią elektryczną niestanowiących wyposażenia pokoju (np. grzałki elektryczne, żelazka, grzejniki).Zabronione jest zaklejanie okien i otworów wentylacyjnych na terenie pensjonatu.W części wspólnej.

Pensjonat nie zapewnia wyżywienia.

Gość ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, w tym znajdujących się na terenie części wspólnej, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Pensjonat ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i innych cennych przedmiotów mających wartość materialną, naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości i standardu pensjonatu lub zajmują zbyt dużo miejsca.

Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju gość proszony jest o zamknięcie okien (w tym okien dachowych) oraz drzwi pokoju oraz wyłączenie wszelkich urządzeń elektrycznych, osoba oddelegowana do zarządzania obiektem posiada klucz zapasowy i upoważniona jest do wstępu do udostępnionego pokoju w celu wykonania poniższych czynności.

Pensjonat nie zapewnia dostępu do miejsca parkingowego oraz nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do gości. Na prośbę gości pensjonat może wskazać lokalizację parkingów publicznych (płatnych i bezpłatnych) oraz miejsc blisko budynku gdzie mozna parkować auto.

Pensjonat może odmówić przyjęcia gości, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pensjonatu, wyrządził szkodę w mieniu pensjonatu, zakłócił spokojny pobyt gości lub wyrządził szkodę innym gościom, pracownikom pensjonatu lub osobom przebywającym na terenie pensjonatu.W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, pensjonat może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka będzie zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań właściciela obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia pensjonatu.Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być kierowane do recepcji bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest opłacenie całej należności za rezerwowany pobyt.

Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu przez Gościa.